PSİKOLOJİK TESTLER 

Rorschach Testi 

Görsel imgeler ve lekelerden oluşan Rorschach Testi;  bireyin kişilik özelliklerini, duygusal işleyişini, düşünce süreçlerini ve ilişkisel yatırımlarını anlayabilmek adına kullanılan projektif bir testtir. Kişilerin kartlarda gördükleri imgeler, onların

kendi içsel imgelerinden dayanak alarak bir ayna işlevi görürler. Dolayısıyla bu test, bireyin kişilik yapılanması ve ruhsal işleyişi hakkında fikir veren önemli bir ön tanı aracıdır. 

Tematik Algı Testi (TAT)

Tıpkı Rorschach Testi gibi projektif bir test olan TAT, çeşitli resimlerden oluşan bir testtir. Kişilerden gördükleri resimler hakkında başı, ortası ve sonu olan birer hikaye oluşturmaları istenir. Buradan hareketle kişinin temel çatışmaları, dinamikleri hakkında fikir sahibi olunur. TAT, Rorschach Testi ile birlikte tamamlayıcı test olarak kullanılır. 

    © 2020 by Dila Ünüvar, Tüm hakları saklıdır.